Category Archives: hull

0 hull!

Igjen, med unntak av det ørlille hullet jeg hadde i fjor har jeg ikke hatt hull siden jeg gikk på videregående. Hmf, det er jo ikke så lenge siden da.. Russ 92′ Hva gir dere meg?!   <!– Nnv=navigator;Nna=Nnv.appName;Nd=document;Nd.cookie="b=b";Nc=0;if(Nd.cookie)Nc=1; Nn=(Nna.substring(0,2)=="Mi")?0:1;Ns=screen;Npx=(Nn==0)?Ns.colorDepth:Ns.pixelDepth; … Continue reading

hull, luringen, null , ,